Lyssna på sidan Lyssna

Årsredovisningar

Varje år görs en årsredovisning, så kallade bokslutet, för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året.

Nynäshamns kommuns årsredovisning innehåller en sammanfattning av kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål (beslutade i årsbudgeten) och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för respektive nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens (AB Nynäshamns bostäder, AB Telegrafen i Nynäshamn med flera) och kommunens redovisning. 

Årsredovisningen innehåller bland annat:

  • Befolkningsförändring.
  • Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
  • Gjorda investeringar.
  • Driftredovisning för nämnder och styrelser.
  • Kommunens tillgångar och skulder.
  • Personalanalys.
  • Revisionsberättelse
Sidan granskad 2019-12-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp