Lyssna på sidan Lyssna

Budget, redovisning och styrning

Här kan du få information om Nynäshamns kommuns mål och budget, och hur den ekonomiska styrningen fungerar och följs upp.

Nynäshamns kommuns Mål och budget

Kommunfullmäktige beslutar årligen om hur kommunens pengar ska fördelas under kommande år. Hur fördelningen ser ut presenteras i dokumentet Mål och budget som är det viktigaste styrande dokumentet i kommunen.

Mål och budget är en beskrivning av de övergripande prioriteringarna för de kommunala verksamheternas inriktning.

I mål- och budgetdokumentet, som du hittar under rubrik Dokument, finns bland annat de kommungemensamma målen samt information hur de ekonomiska resurserna fördelas till nämnderna.

Fördelning till nämnderna

I stora drag fördelas budget 2020 på följande sätt till de olika nämnderna:

  • barn- och utbildningsnämnden får 665,15 miljoner kronor
  • socialnämnden får 502,10 miljoner kronor
  • kultur- och fritidsnämnden får 51 miljoner kronor
  • miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 58,55 miljoner kronor
  • kommunstyrelseförvaltningen får 205,20 miljoner kronor.

Kommunens intäkter

Nynäshamns kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Nynäshamns kommunalskatt samt hur mycket av dina pengar som går till skatt hittar du på sidan Så används mina skattepengar.

Kommunalskatten

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska ändras eller inte. I Nynäshamn sker det i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november. Läs mer om den kommunala skatten.

Statsbidrag med mera

Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor. Det kan till exempel vara statsbidrag för att utbilda vuxna inom gymnasieskolan.

Det finns också ett nationellt system för inkomst- och kostnadsutjämning som innebär att kommuner, antingen får eller måste betala in pengar till andra kommuner eller staten.

Sidan granskad 2019-12-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp