Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Anslagstavlan

Här finns sedan 1 januari 2018 Nynäshamns kommuns officiella anslagstavla.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas längre ner på sidan.

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-04-25
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2019-05-03
  Sista datum för överklagande : 2019-05-24
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-05-08
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2019-05-16
  Sista datum för överklagande : 2019-06-07
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen


 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-04-25
  Instans : Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2019-05-02
  Sista datum för överklagande : 2019-05-24
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kommunstyrelsens delegationsbeslut

Barn-och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Det finns just nu inga anslag för kultur- och fritdsnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum:23 april 2019
  Instans : Miljö- och samhällsbyggnandsnämnden
  Plats : Kommunhus A, plan 7, sammanträdesrum Landsort
  Tid : 13.00

Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut

Socialnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-03-26
  Instans : Socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2019-03-28
  Sista datum för överklagande : 2019-04-18
  Förvaringsplats för protokollet : Socialförvaltningen
  Länk till socialnämndens justerade protokoll den 2019-03-26
 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-01-15
  Instans : socialnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2019-01-15
  Sista datum för överklagande : 2019-02-06
  Förvaringsplats för protokollet : nämndhuset plan 3

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-01-11
  Instans : socialnämndens biståndsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2019-01-14
  Sista datum för överklagande : 2019-02-05
  Förvaringsplats för protokollet : nämndhuset plan 3

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-01-04
  Instans : socialnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2019-01-09
  Sista datum för överklagande : 2019-01-31
  Förvaringsplats för protokollet : nämndhuset plan 3
  Länk till socialnämndens justerade protokoll den 4 januari 2019PDF
Det finns just nu inga anslag för socialnämndens delegationsbeslut

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Detaljplaner ute på samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Detaljplaner ute för granskning

Just nu finns inga detaljplaner ute för granskning

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

Kungörelse i lov och förhandsbesked

Underrättelse i lov och förhandsbesked

Valnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-05-02
  Instans : Valnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2019-05-07
  Sista datum för överklagande : 2019-05-29
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

 • Tillkännagivande om valnämndens preliminära rösträkning


  Sammanträdesdatum: 2019-05-29
  Den 29 maj kl 10:00 sammanträder Valnämnden för att genomföra den preliminära rösträkningen för val till Europaparlamentet enligt 12 kapitlet vallagen. Förrättningen är offentlig.
  Plats : Folkets hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn, lokal Sundet
  Tid : 10:00

Det finns just nu inga anslag för valnämndens delegationsbeslut

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2019-05-09
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2019-05-13
  Sista datum för överklagande : 2019-06-04
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens delegationsbeslut

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.
» Södertörns brandförsvarsförbund anslagstavlalänk till annan webbplats

Södertörns upphandlingsnämnd

Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds delegationsbeslut

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Det finns just nu inga anslag för Samordningsförbundet Östra Södertörn sammanträden
Det finns just nu inga anslag för Samordningsförbundet Östra Södertörns delegationsbeslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.
» Södertörns miljö- och hälsoskyddförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Övriga tillkännagivande

Det finns just nu inga övriga anslag

Prenumerera på uppdateringar i Anslagstavlan

Skriv in din e-postadress så får du meddelande via mejl när något uppdaterats på anslagstavlan.

Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   
Sidan granskad 2019-05-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp