Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommun och politik

Här hittar du information om hur Nynäshamns kommuns organisation är uppbyggd, de politiska nämnderna, övergripande information, lagar och riktlinjer, historia och aktuellt om kommunens arbete och verksamheter. Du hittar även aktuella uppgifter om ekonomi och befolkning samt hur du som kommuninvånare kan påverka.

 • 2019-12-06

  Så vill invånarna göra kommunen tryggare

  Tre personer står och pratar. Polisbil i förgrunden.
  Under hösten har två trygghetsträffar, där kommunens invånare har tyckt till om hur tryggheten ska öka i sin närmiljö, arrangerats på olika platser i kommunen. Här ser du de förslag och synpunkter som kom in.
 • 2019-11-28

  Kommunfullmäktige i januari ställs in

  Kommunfullmäktiges sammanträde 16 januari ställs in. Anledningen är att mötet endast har två beslutsärenden.
 • 2019-11-22

  Tjänsteutlåtanden publiceras på webben

  Nu har Nynäshamns kommuns förvaltningschefer med stöd av kommunledningsgruppen (KLG) diskuterat förvaltningarnas rutiner för så kallade tjänsteutlåtanden. Förvaltningschefernas gemensamma hållning är att tjänsteutlåtanden ska publiceras på kommunens webbplats innan nämndsammanträdena.
 • 2019-10-10
  Abonnenter mellan Ösmo och Nynäshamn utan vatten
  Abonnenter mellan Ösmo och Nynäshamn är för närvarande utan vatten. Det beror på ledningsarbete som Stockholm vatten utför.
 • 2019-05-17
  Räddningstjänsten avråder från eldning
  Från och med idag den 17 maj avråder Räddningstjänsten från eldning. Det varma och torra vädret medför att det just nu är stor brandrisk i skog och mark. De senaste dagarna har flera markbränder inträffat i länet och en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Avrådan gäller i hela länet.
 • 2019-04-26
  Eldning under valborg avråds på grund av stor brandrisk
  Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråder länets räddningstjänster och länsstyrelsen från eldning under valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre.
Sidan granskad 2019-08-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp