Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

NKC internt

Betyg och bedömning

Bedömningsgruppen har funnits sedan 2015. Syftet är att bidra till utveckling av kollegiets kompetens när det gäller bedömning och betygsättning. Gruppen består av pedagogisk personal från olika verksamheter på NKC och till gruppen kopplas också elever vid vissa tillfällen. Under våren 2017 arbetar vi med att utarbeta lärandematriser för att förbättra den formativa bedömningen.

Eleverna på NKC har olika utbildningsbakgrund och mål med sina studier. Det är viktigt att alla kan förstå betygskraven. Målet är att öka elevernas förståelse av bedömningskriterierna. Lärandematriserna kommer att bidra till detta.

IKT

I projektet görs kontinuerlig genomgång och uppföljning av datorutrustning och smartboards i klassrummen.

Distansutbildning och lärplattform

NKC inledde projektet 2015 i samband med att i princip alla kurser började erbjudas i form av distansutbildning. Lärplattformens möjligheter är alldeles särskilt viktiga att använda vid distansutbildning. Inom projektet genomförs kompetensutveckling i olika former med syfte att utveckla distansutbildningen och nyttjandet av lärplattformen. Den nuvarande lärplattformen är Fronter. Den kommer inom kort att ersättas av Office 365 vilket kommer att innebära ett fortsatt behov av kompetensutveckling. Projektet leds av en styrgrupp bestående av rektor, förstelärare och en huvudansvarig för distansutveckling.

Kompetenssamordnare - SPSM

NKC deltar sedan ht-16 med två deltagare, som fungerar som projektledare, i detta projekt. Projektet genomförs i form av en pilotutbildning som SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för. Projektet pågår till och med ht-17. Projektet syftar till att öka vuxenutbildningens förutsättningar att skapa en tillgängligare lärmiljö.

Under perioden kommer kompetensutveckling genomföras för personalen vid NKC. Detta sker i olika former under ledning av projektledarna. NKC har av SPSM dessutom tilldelats särskilda projektmedel för att kunna tillhandahålla en kuratorsfunktion och för att kunna erbjuda särskilda specialpedagogiska insatser riktade till verksamheten.

Sidan granskad 2017-07-03
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp