Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Europeiska sociala fonden, ESF

Vägval unga nyanlända

Bild Europeiska sociala fonden, ESF

Projektet är treårigt och inleddes i januari 2018 och avslutas i januari 2021.
Målgruppen är unga nyanlända 15-24 år där de yngre i huvudsak finns vid Nynäshamns gymnasium och de äldre på NKC.
Målet är att öka möjligheterna för målgruppen att komma vidare från språkintroduktionen på gymnasiet till nationella program och att komma vidare från motsvarande nivå inom vuxenutbildningen till utbildning på gymnasienivå och för hela målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden.

Målgruppen är mycket heterogen och det finns en mycket stor spännvidd där vissa har ingen eller låg utbildning och andra kan ha ganska hög utbildning. Vanligt kan vara att unga nyanlända inledningsvis har stora förhoppningar om att utbilda sig och att skaffa sig ett yrke. Men, det är en utmaning att upprätthålla motivationen och att göra individuella anpassningar. Osäkerhet kring framtiden samt tillfälliga uppehållstillstånd kan påverka motivationen negativt. Till detta kommer de utmaningar som utgörs av att den psykiska ohälsan i målgruppen förefaller öka.

Inom projektet ska nya metoder utvecklas inom kartläggning, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, undervisning med mera.
Huvudaktörer i projektet kommer NKC och gymnasiet att vara. Dessutom behöver samverkan utvecklas med andra aktörer som arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, det angränsande projektet Etableringscentrum med flera.

En analys- och planeringsfas genomförs under första halvåret 2018. Genomförandefasen inleds med en sommarskola på fyra veckor sommaren 2018 och därefter fullt ut höstterminen 2018.
 
Projektledare
Hans-Olof Forsberg

Sidan granskad 2018-06-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp