Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

ESF

Insatser för barn och unga 15-24 år

Projektet är under planering tillsammans med ett antal kommuner och andra aktörer. Ansökan lämnas i slutet av mars och kommer, om den beviljas, att inledas hösten 2017. NKC kommer att ansvara som projektsamordnare.

Projektets målgrupp är unga kvinnor och män, som är ensamkommande och/eller nyanlända och befinner sig i eller har fullgjort språkintroduktion. Målet är att utveckla och tydliggöra metoder och aktiviteter som på ett konkret sätt skapar vägar för unga till utbildning eller arbete. I projektet ska olika former av samverkan utvecklas. Centrala utvecklingsområden är praktik och yrkesutbildning i kombination med utbildning i svenska, utbildningskontrakt och trainee samt anställning i olika former.

Insatser för utrikes födda kvinnor med svag utbildningsbakgrund

Projektet är under planering tillsammans med ett antal kommuner och andra aktörer. Ansökan lämnas i slutet av mars och kommer, om den beviljas, att inledas hösten 2017. NKC kommer att ansvara som projektsamordnare.

Projektets målgrupp är kvinnor med lägre utbildningsbakgrund (6-8 år). Målet är integration, egen försörjning och jämställdhet. I projektet ska olika former av samverkan utvecklas. Med syfte att motverka traditionellt yrkesval ska ett centralt inslag vara samverkan med sektorer på arbetsmarknaden som representerar ett icke traditionellt yrkesval för kvinnor. Målgruppen ska så fort som möjligt etablera sig på arbetsplatserna där arbetsplatsförlagt lärande ska genomföras i svenska i kombination med arbetslivskunskap. Vid utbildningen på arbetsplatserna ska lärare/coacher användas som förutom ämneskunskaper även har kompetens utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv.

Sidan granskad 2017-02-01
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp