Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kompetensförsörjning via NKC

Stockholm är den viktigaste motorn i Sveriges ekonomi. Drivkraften består av de kunskaper som företag, organisationer och enskilda omsätter i varor och tjänster.

Regionen utvecklas mycket snabbt och tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas och därmed bidra till välståndet i Stockholmsregionen och hela Sverige.

Länsstyrelsen har skapat Kompetensplattform Stockholm, för att underlätta kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga i Stockholmsregionen. Det handlar bland annat om att tidigt identifiera globala trender och utmaningar, skapa strategiska beslutsunderlag för företag, politiker och universitet samt bidra till en hållbar kunskapspolitik för regionen. Grunden är ett framsynt analysarbete. Länsstyrelsen har identifierat fyra utmaningar som extra viktiga just nu. Det handlar om att:

 
  • stödja framväxten av starka forskningsmiljöer,
  • öka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga,
  • säkra tillgången till yrkesutbildad arbetskraft och
  • tillvarata ungas drivkraft och kompetens på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och innovationsförmåga lyfts fram som avgörande för fortsatt tillväxt och global konkurrens kraft.

Många företag har svårt att hitta rätt kompetens, trots att många söker jobb. NKC arbetar för en bra matchning mellan våra studerande och lediga jobb. Det gör vi genom samverkan med näringslivet, genom att arbeta nära arbetsgivare, företagarföreningar, nätverk och andra arenor där kompetensbehoven är i fokus.

Sidan granskad 2016-11-25
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp