Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Boksamtal

Kursdeltagarna i svenska som andraspråk 1, 2 och 3 genomförde sina muntliga litteraturanalyser vecka 10 och 13.

Kursdeltagarna i Svenska som andraspråk analyserade ”Stjärnlösa nätter” av Arkan Asaad. När det gäller SVA 2 och SVA3 var det upp till eleverna vilken roman de skulle välja. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till bland annat att kursdeltagarna får tillfällen att möta, producera och analysera skriftligt språk. Skönlitteratur har använts i våra möten som källa till insikter om andras erfarenheter, föreställningsvärldar och tankar. Alla kursdeltagare uttryckte att de blev bra bemötta av bibliotekspersonalen i Nynäshamn när de sökte efter passande litteratur.

I sina analyser utgick kursdeltagarna från en analysmodell för litteratur som omfattar miljö och tid, handling, huvudpersoner, berättarperspektiv, budskap, språk och egna tolkningar. De böckerna som valdes av eleverna är skrivna av både utländska om svenska författare. Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen i svenska som andraspråk ge eleverna förutsättningar att utveckla: ” Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen”.

Det var glädjande att delta i mina elevers muntliga analyser. Jag har lärt mig mycket och blivit påmind om viktiga principer i livet tack vare budskapen som förmedlas i de presenterade böckerna och framför allt av elevernas egna reflektioner.

Text: Katarzyna Duszynska

Boksamtal
Sidan granskad 2017-06-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp