Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

För dig som studerar till lärare

Välkommen till Nynäshamns kommun!

På din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska du vara lärare i praktiken och tillämpa dina teoretiska kunskaper. Utgångspunkten är förstås VFU- kursens uppgifter och mål. Du måste skicka kursinformation till din handledare i så god tid som möjligt innan VFU:n startar. En god kontakt, tydlig information och tidig planering mellan student och handledare ger förutsättningar för en bra VFU.

Innan du börjar din VFU

Innan du börjar din VFU måste du så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos Polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats, www.polisen.se. Det tar 2-3 veckor att få hem det. Kopia på utdraget ska du överlämna till rektor/ förskolechef för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag får du inte genomföra VFU.

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande arbete skyddas sedan 1981 av bestämmelser i sekretesslagen (SekrL). Innan du börjar din VFU ska du därför skriva under en sekretessförbindelse som lämnas till din handledare för vidarebefordran till rektor/förskolechef.

Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt iakttas till exempel vid resa till och från skolan i kommunen, vid samtal i det egna hemmet och vid återkomsten till universitetet. När du har uppföljning efter VFU och delger andra dina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd. 

Din handledare

Den du har mest kontakt med är självklart din handledare. Hen är din första naturliga kontakt vid frågor eller behov angående din VFU.

VFU i Nynäshamns kommun

Arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen leds av VFU-gruppen med representanter från våra förskole- och skolenheter. Det operativa ansvaret för organisationen av VFU, placeringar och ersättningar har VFU-samordnaren. Har du frågor kring det kontaktar du Maria Carlsson, VFU-samordnare på telefon 08-520 680 95.

Sidan granskad 2019-08-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp