Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Om Särskolan

Särskolans verksamhet vänder sig till barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada och som bedöms ej nå de nationella målen i grundskolan/gymnasieskolan.

För särskolan liksom för övriga skolformer gäller en läroplan. Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

Det är vårdnadshavare/förälder som ansöker om ett mottagande i särskolan. Beslut fattas efter noggrann prövning av utsedd person som i nuläget är Kerstin Zettergren. Om det råder osäkerhet om placering kan eleven tas emot i särskolan på försök under högst 6 månader.

Vi säljer många platser till andra kommuner. Dessutom finns det i kommunen en privat verksamhet som erbjuder kommuner att köpa platser för boende enligt LSS. Dessa barn och ungdomar har rätt att gå i skola där de bor.

Vi har kunskap som vår ledstjärna

Vi är en kunskapsskola där elever utifrån sina förutsättningar skall ges möjlighet att utvecklas för att vara väl förberedda för ett vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Vision

På grund och gymnasiesärskolan arbetar vi med respektfullt bemötande, engagemang och glädje. Vi har fokus på varje elevs kunskapsutveckling. Elevernas framgång = Vårt mål

Text

Sidan granskad 2019-09-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp