Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Särskolan
Särskolan

Information om paviljonger och flytt av elever från Tallbackaskolan

Inför höstterminen 2017 levereras paviljonger till Tallbackaskolan och klasser flyttas till paviljongerna och andra lokaler.

Tallbacka grundskola

På grund av fukt i Tallbackaskolans lokaler kommer paviljonger att levereras till grundskolans verksamhet. Två årskurser kommer att ha undervisning i paviljongerna och två årskurser kommer att ha undervisning i Lillbacka. Var respektive klass kommer att ha undervisning kommer skolledningen att informera om när planeringen är klar.

Enligt nuvarande planering ska paviljongerna vara klara för möblering i mitten av augusti och paviljongerna kommer att placeras på fotbollsplanen bakom matsalen.

Tallbacka grundsärskola inriktning träning

På grund av fukt i lokalerna kommer grundsärskolan inriktning träning att flyttas. Lokaler i Nynäshamns gymnasium byggs om för att anpassas till särskolans verksamhet.

Eftersom ombyggnationen tar tid kommer den klass som har fritids att flyttas till tillfälliga lokaler vid grundsärskolan Linden på Vanstaskolan under läsåret 2017/2018.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) har fattat ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett internhyresavtal för att flytta de två klasser som inte har fritids till tillfälliga lokaler i sjukhuset i Nynäshamn under läsåret 2017/2018.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2017-12-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp