Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Naturskolan

Naturskolan är en utbildningsresurs inom natur- och miljöutbildning. De arbetar utifrån idén att lära in ute. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro.

Naturskolan startade 1988 och tar emot barn och elever mellan 3 och 16 år. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan.

Varje årskurs har sitt eget tema, till exempel småkryp, sinnena, lavar och mossor, livet i vattnet, forntida tekniker, vinterekologi och elden. Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen.

Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett viktigt första steg. Kunskap om naturen börjar i naturen. Det gäller att finna stigen, en stig fylld med upplevelser och upptäckter. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro.

Läs mer om Naturskolans verksamheter under rubriken Länkar.

Sidan granskad 2018-08-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp