Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Modersmåls­undervisning

Alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk, det vill säga modersmålsundervisning. Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.

Ämnets syfte

Undervisningens ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Regler för modersmålsundervisning

Minst fem elever måste vilja läsa samma språk. Det måste också finnas en lärare som kan undervisa i språket. Begränsningen med fem elever gäller inte om eleven vill läsa

 • samiska
 • finska
 • mienkeli
 • romani chib
 • jiddisch

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undervisningen är frivillig, men den som anmält sig måste vara med på lektionerna. Oftast undervisas eleven i sin skola, men ibland måste eleven gå eller åka till en annan skola.

Om en elev slutar eller är borta från modersmålsundervisningen fler än tre gånger utan giltig orsak, ska ansvarig chef inom avdelningen Stöd och utveckling informeras. Chefen bestämmer om eleven får fortsätta läsa sitt modersmål eller om utbildningen ska avslutas. Därefter meddelar chefen skolexpeditionen på skolan där eleven finns inskriven.

En elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska är också berättigad till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Läs modersmålet på tre sätt

Eleven får välja hur han eller hon ska läsa modersmålet:

 • Genom språkval
 • Genom elevens val
 • Genom att läsa modersmålet utöver den garanterade undervisningstiden

Det finns fastställda kunskapskrav för årskurs 6 och 9. Första betyget ges efter höstterminen i årskurs 6. Därefter ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om eleven inte deltagit i undervisningen kan läraren sätta ett streck i stället för ett betyg.

Eleverna läser utifrån läroplanen för grundskolan, Lgr 11. 

Ansökan och uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att kontakta den egna skolan, skolans rektor skriver under och sänder ansökan vidare till enheten för modersmål och studiehandledning. 

Sidan granskad 2019-05-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp