Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Studieresultat i gymnasieskolan

Skolväsendet är statligt reglerat. Skollagstiftningen slår fast att utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Från och med den första juli 2011 gäller en ny lagstiftning för gymnasieskolan. Bland annat har två nya examina införts, en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen. De elever som påbörjade sin gymnasieutbildning före detta datum läser efter den gamla gymnasieförordningen och omfattas inte av förändringar i programstrukturer, ämnesplaner eller kursinnehåll. Läsåret 2012/2013 erhöll den sista elevkullen betyg enligt den gamla gymnasieskolans kursplaner.

Rapportering av resultat 

Rapporteringen på denna sida bygger på officiell statistik. Skolornas studieresultat rapporteras till Skolverket efter genomfört läsår. Dessa sammanställs i en officiell databas och redovisas senare under hösten. Under rubriken Dokument hittar du kommunens sammanställning av resultaten för gymnasieskolans årskurs 3.

Skolverkets statistik

Skolverket sammanställer årligen all insamlad data från huvudmän och skolenheter och publicerar denna i flera databaser. Databaserna rymmer i huvudsak uppgifter om organisation (kostnader, lärare och elever) och studieresultat. Skolverket redovisar uppgifter per statistikområde men gör även sammanställningar i kommun- och skolblad.
På Skolverkets statistiksidor redovisas även Skolinspektionens enkäter, tillsynsrapporter och eventuella anmälningsärenden.  
Länken till Skolverkets statistik finns under rubriken Länkar.

Sidan granskad 2019-11-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp