Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Studieresultat i grundskolan

Skolväsendet är statligt reglerat. Skollagstiftningen slår fast att utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Grundskolans läroplan är en del av skollagstiftningen. Här finns såväl övergripande mål och riktlinjer som kursplaner i grundskolans ämnen. Kursplanerna beskriver ämnets syfte, ett centralt innehåll och de kunskaper eleverna minst ska ha tillägnat sig för att bli godkända. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper finns definierade i vissa ämnen i årskurs 3 och i samtliga ämnen för årskurserna 6 och 9. För de högre årskurserna är dessa krav uppdelade i betygskriterier. I alla tre årskurserna genomförs nationella prov som stöd för bedömningen. De är obligatoriska.

Rapportering av resultat 

Rapporteringen på denna sida bygger på officiell statistik. Skolornas studieresultat rapporteras till Skolverket efter genomfört läsår. Dessa sammanställs i en officiell databas och redovisas under hösten.

Ni hittar kommunens sammanställning av studieresultaten för årskurserna 3, 6 och 9 under rubriken Dokument.

Skolverkets statistik

Skolverket sammanställer årligen all insamlad data från huvudmän och skolenheter och publicerar denna i flera databaser. Databaserna rymmer i huvudsak uppgifter om organisation (kostnader, lärare och elever) och studieresultat. Skolverket redovisar uppgifter per statistikområde men gör även sammanställningar i kommun- och skolblad.
På Skolverkets statistiksidor redovisas även Skolinspektionens enkäter, tillsynsrapporter och eventuella anmälningsärenden.  
Länken till Skolverkets statistik finns under rubriken Länkar.

Sidan granskad 2019-11-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp