Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

SKR - Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar årligen Öppna jämförelser i grund- och gymnasieskola. Rapporterna jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Öppna jämförelser har flera syften. SKR vill stimulera jämförelser och bidra till en större öppenhet om resultat och kostnader i skattefinansierad verksamhet. Rapporterna kompletterar på detta sätt huvudmännens underlag för analyser och utveckling av utbildningen.

Utbildningens resultat beskrivs med nyckeltal om betyg och nationella prov. Resurser beskrivs med nyckeltal om kostnader och personal. Från och med 2017 redovisas även resultat från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten. Det ska ge en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning.

Rapporterna för grund- och gymnasieskolan finns att ladda ned under rubriken länkar eller på SKR:s webbplats.
Kommunens resultat finns samlade i två rapporter och kan laddas ned under rubriken dokument.

I kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns det möjlighet att skapa egna underlag för jämförelser och analyser. Databasen rymmer nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter.


Sidan granskad 2020-05-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp