Lyssna på sidan Lyssna

Om kvalitet och resultat

En del av webbplatsen syftar till att fördjupa dialogen om kvalitet och resultat och ge en god inblick i förbättringsarbetet på såväl verksamhets- som nämnd- och förvaltningsnivå.

Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot uppsatta mål samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras.

Kvalitetscirkel

Det finns flera modeller och termer för att beskriva kvalitetsutveckling. Det som förenar metoderna är att kunskaper om resultaten skapar förutsättningar för att systematiskt utveckla och förbättra verksamheten. SKL, Sveriges kommuner och landsting, kallar detta kunskapsstyrd effektivisering. De betonar också vikten av att alla nivåer i en organisation har förmågan att gå från ord till handling.

Att mäta och jämföra resultat är en väsentlig del i allt förbättringsarbete. Mätbara mål ska skapa förutsättningar att följa den egna utvecklingen över tid och i relation till andra. Det är dock viktigt att förstå att alla mål inom förskola och skola inte är kvantitativa och kan återrapporteras i form av tal och tabeller. Flera mål behöver en mer kvalitativ uppföljning där innehållet i verksamheterna blir en väsentlig del. Förvaltningens arbete med att säkerställa en hög kvalitet i förskolan är ett exempel på detta.

Resultat används i flera sammanhang för att göra jämförelser mellan kommuner. Statistik sammanställs ur olika perspektiv av företag och organisationer och utgör underlag för en ranking mellan kommuner. Dessa jämförelser ges ett stort utrymme i media och ger fart åt debatten om förskola och skola. Nynäshamns kommun följer bland andra SKL:s Öppna jämförelser. Under dokument nedan finns en presentation som i några delar presenterar samtalet om skolan i allmänhet och några skoljämförelser i synnerhet.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp