Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vårdnadshavare med barn i skolan och fritidshemmet

Varje år (2020 råder dock viss osäkerhet med tanke på coronaviruset) samlar Nynäshamns kommun in synpunkter på skola och fritidshem från vårdnadshavare med barn i kommunal verksamhet i årskurserna 2, 5 och 8.

2019 års enkät genomfördes under några veckor i mars och april. Sammanlagt besvarade 185 vårdnadshavare enkäten. Svarsfrekvensen är låg. I den kommunala grundskolan är cirka vart femte barn representerat i resultatet. Några respondentgrupper har lämnat mycket få svar. Låga svarsfrekvenser medför att resultatet blir svårtolkat. Av dessa skäl redovisas inte resultaten på enhetsnivå på kommunens webbplats.

Det genomsnittliga resultatet för alla respondenter visar att det är små variationer i resultat mellan åren. Respondenterna är något mer positiva inom området skola och hem med påståenden om bemötande och delaktighet och inflytande. Något lägre omdömen lämnas inom områdena Om grundläggande värden och Om utveckling och lärande.

Resultaten redovisas under Dokument. Varje skolenhet har en fördjupad resultatredovisning med respektive grupp vårdnadshavare.

Sidan granskad 2020-05-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp