Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vårdnadshavare med barn i förskolan

Varje år (2020 råder dock viss osäkerhet med tanke på coronaviruset) samlar Nynäshamns kommun in synpunkter på förskoleverksamheten från vårdnadshavare med barn i kommunal eller fristående förskola.

2019 års enkät genomfördes under några veckor i mars och april. Alla kommunala och en fristående verksamhet deltog. Sammanlagt besvarade 375 vårdnadshavare enkäten. Svarsfrekvensen är låg. I den kommunala förskolan är cirka vart fjärde barn representerat i resultatet. Några förskolor har färre än tio respondenter. Låga svarsfrekvenser medför att resultatet blir svårtolkat. Av dessa skäl redovisas inte resultaten på enhetsnivå på kommunens webbplats.

De genomsnittliga resultaten är genomgående goda. Respondenterna instämmer i hög grad i flertalet påståenden och omkring 90 % av respondenterna instämmer positivt i påståendet Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Respondenterna menar i något lägre grad att de är nöjda med sina möjligheter att vara med och påverka förskolans verksamhet eller känner till förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ni hittar resultaten under Dokument. Varje förskola har en fördjupad resultatredovisning med respektive grupp vårdnadshavare.

Sidan granskad 2020-05-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp