Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vårdnadshavare med barn i förskolan

Vartannat år samlar Nynäshamns kommun in synpunkter på förskoleverksamheten från vårdnadshavare med barn i kommunal eller fristående förskola.

Årets enkät genomfördes under några veckar i mars och april 2017. Alla kommunala och en fristående verksamhet deltog. Sammanlagt besvarade 267 vårdnadshavare enkäten. Svarsfrekvensen är låg. I den kommunala förskolan är cirka vart femte barn representerat i resultatet. Några förskolor har färre än tio respondenter. Låga svarsfrekvenser medför att resultatet blir svårtolkat. Av dessa skäl redovisas inte resultaten på enhetsnivå på kommunens webbplats.

De genomsnittliga resultaten är genomgående goda. Respondenterna instämmer i hög grad i flertalet påståenden och drygt 93 % av respondenterna instämmer positivt i påståendet Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Respondenterna menar i något lägre grad att de är nöjda med sina möjligheter att vara med och påverka förskolans verksamhet eller känner till förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ni hittar resultaten under Dokument. Varje förskola har en fördjupad resultatredovisning med respektive grupp vårdnadshavare.

Sidan granskad 2018-05-07
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp