Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Brukarenkäter – en del av kvalitetsarbetet

Varje år (2020 råder dock viss osäkerhet med tanke på coronaviruset) samlar Nynäshamns kommun in synpunkter på verksamheterna förskola och skola. Det sker med hjälp av digitala enkäter. Resultaten används som underlag i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.

​Enkäterna vänder sig till både elever och vårdnadshavare. Respondenterna
tar ställning till påståenden om verksamhetens kvalitet. Innehållet är anpassat efter krav och riktlinjer i skollagstiftningen.

Bedömningen görs i en fyrgradig skala från Stämmer helt(4)Stämmer inte alls(1). Alternativen är poängsatta för att kunna beräkna ett medelvärde. Resultatet kan variera mellan 1,00 och 4,00. Ett värde över 2,50 betyder att det har lämnats fler positiva än negativa svar och tvärtom. I viss uppföljning uttrycks resultatet som andelen positiva svar. Här avses summan av respondenter som har svarat att påståendet Stämmer helt eller Stämmer ganska bra.

I menyn finns länkar till 2019 års resultat.

Sidan granskad 2020-03-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp