Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitet och resultat

Här redovisar barn- och utbildningsförvaltningen resultatutvecklingen i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Syftet är att öka medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande. Här samlas både officiell statistik och kommunens egna mätningar.

Tre elever som sitter på en parkbänk

I skollagens regleras huvudmannens ansvar för att planera, följa upp och utveckla skolväsendet. Detta arbete ska dokumenteras. I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som fullgör huvudmannens ansvar att nå de nationella målen med utbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förbättra verksamheternas kvalitet och resultat. Arbetet följs upp och redovisas inom ramen för den ordinarie budgetuppföljningen. Rapportering av nyckeltal och resultat är viktiga underlag i förbättringsarbetet. Tidigare år har barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt dessa i en sammanhållen rapport, Utbildningsrapporten. Från och med 2016 är denna rapportering uppdelad i flera PM.

I menyn redovisar barn- och utbildningsförvaltningen aktuella studieresultat i de olika skolformerna.

Sidan granskad 2020-01-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp