Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Kulturskolan
Kulturskolan

Frågor och svar

Vem får gå på Kulturskolan i Nynäshamn?
Barn i förskoleåldern och ungdomar folkbokförda i Nynäshamns kommun. I mån av plats kan även vuxna elever bli antagna.

Vad gäller i samband med bildpublicering (som ju är en personuppgift)?
I den nya dataskyddsförordningen (GDPR) regleras de nya bestämmelserna vilka, från och med 2018-05-25, gäller i samband med publicering av personuppgifter.

För att Kulturskolan ska ha tillåtelse att, till exempel, publicera bild på elev (på skolans hemsida, i folder eller liknande) i syfte att informera om skolans verksamhet, behöver Kulturskolan en ifylld blankett om "Samtycke till bild- och namnpublicering".

Om samtycke önskas medges behöver Kulturskolans expedition kontaktas för att erhålla samtyckesblankett samt medföljande informationsblankett per post.
Ifylld samtyckesblankett postas till:
Kulturskolan, Nynäsvägen 20, 149 40 Nynäshamn 

Var sker undervisningen?
Undervisningen sker till stor del på Kulturskolan samt skolorna i tätorten och ytterområdena. Däremot finns inte möjligheten att alla ämnen erbjuder undervisning på plats i samtliga kommunens skolor. Detaljerad information om var undervisningen är förlagd för respektive ämne erhålls från Kulturskolans expedition.

Vag gäller i korthet när anmälan via Bank-ID görs?
Har anmälan gjorts via Bank-ID till någon kurs påbörjas normalt lektioner snarast möjligt. Det är viktigt att stämma av tidpunkt för det första tillfället med ämnesläraren. Endast om Bank-ID saknas kan anmälan i stället göras via anmälningsblankett. Det går att skriva ut blanketten, fylla i och sedan skicka till Kulturskolan. Under fliken Anmälan finns mer information.
 
När får jag besked om jag kommit in?
Antagningsbesked får du av ämnesläraren, ofta per telefon. I samband med detta får du även information om kurstider, lokal med mera.

När är första och sista lektionen för en termin?
Information om detta finns under fliken Anmälan till Kulturskolan.

Kan man anmäla sig till något ämne även efter ordinarie terminsstart?
Ja det går bra. Antagning sker dock med hänsyn till (till exempel) lediga platser i befintliga grupper.
 
Kan man få prova på utan att bli bunden av terminsavgift?
För nybörjare, det vill säga första terminen i ett ämne, ges möjlighet att prova på ämnet det första lektionstillfället. Uppsägning av plats för nybörjare görs till expeditionen senast innan det andra lektionstillfället för att undvika debitering av terminsavgift. Vid utebliven betalning påförs lagstadgad påminnelseavgift. Påbörjad termin debiteras med gällande terminsavgifter.
 
Vad är terminsavgiften?
Terminsavgiften är 800 kronor. Observera! Vi tillämpar hel terminsavgift även om eleven, av någon anledning, väljer att påbörja kursen senare än terminsstart.

Hur länge debiteras terminsavgiften?
Terminsavgift debiteras tills uppsägning av plats sker.
 
Hur slutar man en kurs?
Om eleven inte ska fortsätta nästa termin måste vårdnadshavare säga upp platsen senast: 15/8 för att ej debiteras för följande hösttermin, och 15/12 för att ej debiteras för följande vårtermin.

Uppsägning kan ske enligt något av följande alternativ:
1. I första hand
görs uppsägning på webbplatsen genom inloggning
med Bank-ID. Adressen till den egna sidan på webbplatsen är
https://open24.ist-asp.com/nynashamn/musik/Musik/Login?ref=MyPagelänk till annan webbplats

2. I andra hand
görs uppsägning via e-post till läraren (e-postadresser finns under fliken Kontakt)

3. I sista hand
görs uppsägning via e-post till kulturskolan@nynashamn.se

 
Hur betalas kursavgiften?
Faktura skickas från kommunens ekonomiavdelning till betalningsmottagaren, det vill säga en av vårdnadshavarna, eller till kursdeltagaren själv om vederbörande fyllt 18 år.
 
När ska jag betala kursavgiften om kursen påbörjats vid terminens början?
Normalt skickas faktura i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen.
 
Ingår hemlån av instrument i kursavgiften?
Ja, för stråk- och blåsinstrument.
 
Ingår teckningsmaterial i kursavgiften?
Ja.
 
Saknas din fråga?
Har du en fråga som berör många och som borde ha funnits med här? Skicka frågan till Gilbert Mattsson

Sidan granskad 2020-01-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp