Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns gymnasium
Nynäshamns gymnasium

Introduktionsprogrammet

Glad flicka med färgfläckar omkring sig

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.
På Nynäshamns erbjuder vi fyra olika
introduktionsprogram.

 

Blå prick

Preparandutbildningen - IMPRE
Preparandutbildningen är för dig som vill gå ett nationellt program, men som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Utbildningen ska vara högst ett år och kommer först och främst att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i.

Du kan välja att gå preparandutbildning även om du är behörig till ett yrkesprogram. Det väljer du i så fall för att du vill få behörighet till ett högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val – IMPRO
Programinriktat individuellt val är för dig som vill  gå ett yrkesprogram, men som saknar ett eller flera godkända betyg.

Du behöver minst sex godkända betyg, bland annat i svenska eller svenska som  andraspråk, för att kunna gå IMPRO. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ – IMIND
Individuellt alternativ är för dig som vill ha en  utbildning för att kunna få ett arbete eller för att  läsa vidare i gymnasieskolan.

Du saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion – IMSPR

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige. Du saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket.

Utbildningen kommer att innehålla svenska och andra ämnen från grundskolan som du behöver för din kunskapsutveckling.


Yrkesprogram,
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

• Engelska 5, 100 p
• Historia 1a1, 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1a, 100 p
• Naturkunskap 1a1, 50 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1a1, 50 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Högskoleförberedande program,
Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p

• Engelska 5, 100 p
• Engelska 6, 100 p
• Historia 100 eller 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1b eller Matematik 1c, 100 p
• Matematik 2b eller Matematik 2c, 100 p
• Matematik 3c, 100 p
• Naturkunskap 1b, 100 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1b, 100 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma kurser
De programgemensamma kurserna läser alla som går på ett
program, dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet

Programinriktningar och Valbara kurser
Det är programinriktningen som gör att du specialiserar dig inom
ditt intresseområde eller kommande yrkesområde. Med de valbara
kurserna har du viss möjlighet att göra ämnesfördjupning.

Individuella kurser
Individuella kurser (200 p) ger dig möjlighet att forma din utbildning
efter ditt intresse. Kursutbudet varierar från år till år,
beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du
planerar att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med
din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs för att
söka den högskoleutbildning du är intresserad av.

Gymnasiearbete
Alla elever ska genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet
ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller
för den valda yrkesutgången eller att eleven är förberedd för högskolestudier
inom valda områden. Gymnasiearbetet ska utföras på
ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin
uppgift.

Meritpoäng
Meritpoäng kan göra dig mer konkurrenskraftig när du söker till
högskola och universitet. Du kan få meritpoäng i moderna språk,
engelska och matematik. Våra studie- och yrkesvägledare kan
guida dig vidare.

Sidan granskad 2018-11-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp