Lyssna på sidan Lyssna
Nynäshamns gymnasium
Nynäshamns gymnasium

Ekonomiprogrammet

Glad pojke med staplar

På Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.
Programmet ger dig kunskaper om hur människor tänker, känner och agerar samt psykologikunskaper som är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av ekonomi utifrån ett samhälls-,
företags- och individperspektiv.


Blå prick

 

Inriktning Ekonomi

På Nynäshamns gymnasium kan du läsa Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi. Inriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag. Du lär dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tränar dig i att söka, analysera och värdera information. Du får också lära dig om det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.

Inriktning Juridik

Juridikinriktningen på Nynäshamns gymnasium ska du välja av två skäl.
Först för att den ger dig en bred kunskap då den berör ett flertal juridiska områden som t.ex. avtalsrätt, familjerätt, internationell rätt och marknadsrätt. För det andra för att utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom
t.ex. ämnet kriminologi och området straffrätt. Utöver det är förståelse
för hur rättssystemet är uppbyggt och fungerar, förmåga att lösa juridiska problem och att betrakta juridiken ur ett rättsfilosofiskt perspektiv typiskt
för inriktningen, men även kunskap inom det företagsekonomiska
området och redovisning ingår

Det här kan du bli efter slutförd utbildning

Ekonomiprogrammet på Nynäshamns gymnasium ger dig grundläggande kunskaper för att direkt ta anställning som ekonomiassistent, starta och driva eget företag, samt gör dig väl förberedd för studier på juristprogrammet, företagsekonomiska program och andra universitet- och hög- skoleutbildningar inom samhällsvetenskapliga områden.Yrkesprogram,
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

• Engelska 5, 100 p
• Historia 1a1, 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1a, 100 p
• Naturkunskap 1a1, 50 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1a1, 50 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Högskoleförberedande program,
Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p

• Engelska 5, 100 p
• Engelska 6, 100 p
• Historia 100 eller 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1b eller Matematik 1c, 100 p
• Matematik 2b eller Matematik 2c, 100 p
• Matematik 3c, 100 p
• Naturkunskap 1b, 100 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1b, 100 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma kurser
De programgemensamma kurserna läser alla som går på ett
program, dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet

Programinriktningar och Valbara kurser
Det är programinriktningen som gör att du specialiserar dig inom
ditt intresseområde eller kommande yrkesområde. Med de valbara
kurserna har du viss möjlighet att göra ämnesfördjupning.

Individuella kurser
Individuella kurser (200 p) ger dig möjlighet att forma din utbildning
efter ditt intresse. Kursutbudet varierar från år till år,
beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du
planerar att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med
din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs för att
söka den högskoleutbildning du är intresserad av.

Gymnasiearbete
Alla elever ska genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet
ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller
för den valda yrkesutgången eller att eleven är förberedd för högskolestudier
inom valda områden. Gymnasiearbetet ska utföras på
ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin
uppgift.

Meritpoäng
Meritpoäng kan göra dig mer konkurrenskraftig när du söker till
högskola och universitet. Du kan få meritpoäng i moderna språk,
engelska och matematik. Våra studie- och yrkesvägledare kan
guida dig vidare.

Sidan granskad 2019-11-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp