Nynäshamn - till startsidan
Gymnasiet

Svagt stöd för flytt av gymnasiet i ny utredning

Kommunen har utrett förutsättningarna för att flytta Nynäshamns gymnasium till ett mer centralt läge. Utredningen ger svagt stöd för en flytt.

Kommunfullmäktige har gett miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda gymnasiets framtid avseende geografisk placering, profilering och vad som bör ske med gymnasiets befintliga fastighet vid eventuell flytt. Nu är den del som behandlar gymnasiets placering klar.

– Huvudfrågan har varit att titta på förutsättningarna för att flytta gymnasiet till ett mer centralt läge i Nynäshamn, säger David Ulmér, utredare på Nynäshamns kommun.

Geografisk placering inte viktigast vid skolval

En del av utredningen är en enkät som besvarats av kommunens åttonde- och niondeklassare. Enkäten ställer bland annat frågan om vad som är viktigt för eleverna när de ska välja gymnasieskola.

– I motionen som ligger till grund för uppdraget framförs förhoppningar om att ett mer centralt läge ska öka gymnasiets attraktionskraft och ha positiva effekter för butiker och caféer i centrum. Resultatet av enkätundersökningen visar att den geografiska placeringen inte spelar någon större roll för elevernas val av gymnasium. Det går därför inte att förvänta sig att en mer central placering av gymnasiet skulle påverka elevunderlaget nämnvärt, säger David Ulmér.

Utredningen konstaterar att ett centralt läge skulle kunna ge en viss positiv effekt för handeln. Effekten skulle bli störst om eleverna erbjuds möjlighet att äta lunch hos de lokala restaurangerna istället för i ett eget skolkök.

Sjukhusets lokaler möjlig placering

I uppdraget ingick också att utreda lokalfrågan vid en eventuell flytt. Utredningen bedömer Nynäshamns sjukhus tidigare lokaler som det enda realistiska alternativet. En flytt hit skulle dock kräva att gymnasiets programutbud förändras. Utredningen konstaterar också att frågan om en flytt inte kan behandlas isolerat från kommunens övriga lokalförsörjningsplanering.

– En flytt av gymnasiet skulle möjligen kunna innebära en nystart för skolan, men det behövs en samlad bild av kommunens lokalförsörjning och gymnasiets framtida behov för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut, säger David Ulmér.

Beslut i nämnderna i mars

Utredningen presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden den 23 mars. Förslag till beslut är att utredningen ska godkännas. Därefter beslutar nämnderna om eventuella åtgärder utifrån rapporten.

I samband med att kommunfullmäktige gav uppdraget att utreda gymnasiets framtida lokalisering beslutade barn- och utbildningsnämnden att göra en utredning om gymnasiets ekonomi, programutbud, profilering, kommunens möjlighet att få fler elever att bli högskolebehöriga samt gymnasieutbudets koppling till det regionala näringslivet. Utredningen förväntas bli färdig till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 20 april.

– Vi välkomnar att utredningen angående lokalisering för Nynäshamns gymnasium nu är klar och jag ser fram emot vidare utredning i samarbete med tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen, säger Peter Lilliu, rektor för Nynäshamns gymnasium.

Fakta:

Uppdrag efter en motion från moderaterna

Uppdraget kommer av en motion från moderaterna Harry Bouveng och Jakob Gegerfelt. I motionen föreslår de att möjligheten att flytta Nynäshamns gymnasium till centrala Nynäshamn utreds. Kommunfullmäktige biföll motionen och gav i uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att utreda frågan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick ansvar för frågan om den geografiska placeringen medan barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att utreda ekonomi, programutbud och profilering. Nu är rapporten om den del som behandlar gymnasiets placering klar.

Text: Lisa Olén & Ida Norrström

Sidan granskad 2018-01-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS