Lyssna på sidan Lyssna
Nynäshamns gymnasium
Nynäshamns gymnasium

Informationssökning

På den här sidan ger vi dig lite tips om vad som kan vara bra att tänka på när du söker information.

Internetsurfare

Innan du börjar


Ställ alltid följande frågor:
Vad söker jag?
Var ska jag söka efter det?
Hur ska jag söka efter det?

SÖKVÄGAR

Skolbiblioteket:
Börja alltid med Nationalencyklopedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (NE) eller andra uppslagsverk för att få en överblick. Leta sedan bland facklitteraturen, till exempel med hjälp av vår kataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga gärna om hjälp. Om inte vi har det du söker, leta då vidare bland...

Andra bibliotek:
Nynäshamns biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller Stockholms stadsbibliotek.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du vill söka nationellt kan du använda Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (omfattar alla Sveriges högskolebibliotek). Vi hjälper dig att låna hit de böcker du behöver.

Databaser:
Från bibliotekets hemsida kan du nå följande databaser:

- >>Alex författarlexikon.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Landguiden:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  information om världens alla länder från Utrikespolitiska Institutet.
- Retriver:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Tidningsartiklar i fulltext. SvD, Aftonbladet med flera.
- NE.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Nationalencyklopedin online.
- Presstext  leta i Favoriter. Tidningsartiklar i fulltext. DN, Expressen, Forskning & Framsteg med flera.

Internet:
Vanligtvis talar man om två sätt att söka på Internet, via sökmotorer eller länkkataloger. I sökmotorer skriver man in det ord man söker på, i länkkataloger letar man bland ämnesindelade länkar.

– Sökmotorer
Googlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Den mest använda sökmotorn. Du kan även kolla.......
Wikipedialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - En fri encyklopedi där alla kan bidra. Bör användas med viss försiktighet just därför att vem som helst kan lägga in material.

 

ALLMÄNNA RÅD

Beroende på vilken söktjänst du använder, så finns det olika metoder att använda. Ofta gäller det att formulera en "söksträng" av ett eller flera ord som ringar in just ditt ämne och avgränsar antalet träffar. Använd din fantasi för att komma på så många synonymer och alternativa formuleringar som möjligt.

Frassökning:
Med hjälp av citattecken söker man på en exakt fras.
Till exempel "Det var en gång" - sökorden följer varandra exakt i den ordning och i exakt den form som de skrivs in. Fungerar i de flesta sökmotorer.

Trunkering:
Om du inte vet exakt hur ett  ord stavas  kan du skriva in början på ordet och sedan trunkera, det vill säga korta av ordet med ett trunkeringstecken, oftast *. Då får man träffar på allt som har samma början.  Till exempel Kurs* - ger följande sökresultat - kurser, kursplan, kursinformation med flera. Detta fungerar dock inte i Google.

Sökkombinationer:
Man kan kombinera sökord på olika sätt med hjälp av OCH, ELLER och INTE. (AND, OR och NOT på engelska).

Exempel:
Volvo OCH Saab - ger träffar där både Volvo och Saab förkommer.
Volvo ELLER Saab - ger träffar där minst ett av bilmärkena förekommer.
Bilar INTE Saab - ger träffar där bilar förkommer men Saab inte förekommer.
Observera! INTE är vansklig att använda eftersom man riskerar att utesluta många bra träffar. Detta fungerar  inte i Google.

Många söktjänster erbjuder utöver den vanliga sökningen även Avancerad/Utökad sökning för att förfina sökningen. I många bibliotekskataloger kan man till exempel välja språk, ämne, årtal, ISBN-nummer. Vilka möjligheter som finns varierar ganska kraftigt mellan de olika söktjänsterna. Ta dig gärna lite tid att bekanta dig med den tjänst du använder.

KÄLLKRITIK

Internet är en kombinerad guldgruva och soptipp, och om man inte tänker sig för kan det hända att man har får desinformation istället för information. I princip kan vem som helst lägga ut vad som helst på nätet, och det finns inga absoluta garantier för att det material som man kommer över är pålitligt och värdefullt. Därför bör man alltid inta en kritisk hållning till allt man får fram. Detta betyder inte att man ska förkasta allt, men det betyder att man inte omedelbart ska acceptera allt. När man ska bedöma information från en Internetsida bör man fråga sig:

Vem har gjort sidan?
— Framgår det vem som har gjort sidan?
— Är det en myndighet, organisation, ett företag eller en privatperson?
— Kan man lita på den som har gjort sidan?

Varför är sidan gjord?
— Vill den informera om någonting?
— Vill den sälja någonting?
— Vill den propagera för någonting?
— Återger sidan fakta eller åsikter?
— Information kan ofta ha många olika syften. Vissa syften kan vara öppna och uttalade, andra kan vara dolda och outtalade. De öppna syftena kan vara att man vill ge opartisk information, sprida kunskap med mera medan de dolda syftena kan vara att skaffa sig fler kunder, fler anhängare, fler sympatisörer, eller att man vill sprida falsk propaganda eller förvrängd information med mera

Hur aktuell är sidan?
— Hemsidor kan ligga ute länge utan att någon uppdaterar dem. Inom somliga ämnesområden förändras kunskapsläget snabbt, medan det inom andra ämnen förändras långsamt. Man bör alltså kontrollera när uppgifterna senast uppdaterades, och ta ställning till vad detta betyder i förhållande till det ämne som berörs.

Hur ser sidan ut?
—       Sidans utseende är givetvis ingen säker indikator på dess trovärdighet, och mer sofistikerade skojare kan förstås utforma sidor som är ett under av vederhäftighet, men man kan ändå ta fasta på vilket intryck sidan ger. Om den inte ger ett "seriöst" intryck bör man vara försiktig.

Titta på toppdomänen
Det finns många olika toppdomäner, vilka ger ytterligare information om sidan ifråga:  
— .com = kommersiellt
— .edu = utbildning
— .gov = USA:s regering

Några nationsdomäner:  
— .se = Sverige
— .us = USA
— .uk = Storbritannien
— .de = Tyskland  

Exempel: Levande historia
— http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster&url=http%3A%2F%2Fwww.levandehistoria.se%2F&ei=Un-TUq3wBNKUhQflo4CABQ&usg=AFQjCNF-aPzJxh_tz4ZHg9y01C3Y2OHfYAEn hemsida om förintelsen producerad av Forum för levande historia, ett statligt understött projekt som syftar till upplysning i mänskliga rättigheter med mera.
— http://www.levandehistoria.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterEn historierevisionistisk sida som hävdar att förintelsen aldrig har ägt rum. så som den vanligtvis beskrivs aldrig har ägt rum.
 

AVSLUTNINGSVIS

  • Kom i håg att du måste jämföra, värdera, analysera och dra slutsatser ur informationen, så att den får en egen mening för dig själv.
  • Information är alltid bara information tills dess att man har gjort den till egen kunskap.
Sidan granskad 2019-10-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp