Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Viaskolan
Viaskolan

Utkiken, 3-5 B

Våra hundraåriga stentrappor för oss i en vindlande gång upp till Utkiken, som ligger ovanför matsalen. På Utkiken går barn i årskurs 3-5 och vi har fritids för årskurs 2-5.

Vi arbetar unisont utifrån fastställda rutiner och regler för att genom trygghet och stabilitet lägga grunden för ett gediget kunskapsinhämtande. Vi strävar efter att alla elever ska uppleva glädjen i att lära sig och utvecklas.

Vi strävar efter ett gott samarbete mellan skolan, fritidshem och hemmen. Allt för att skapa största möjliga förutsättningar för att elevernas dagar skall kunna få ut sin fulla potential. Information till hemmen kommer via veckobrev från klasslärare och månadsbrev från fritidshemmet.

Fritidshemmet informerar även om deras verksamhet via tavlan utanför i
korridoren och synliggör deras arbete med eleverna via bloggen.

Vid sjukdom

Frånvaroanmälan görs i Skolportalen Dexter. Om du saknar konto, så kan du beställa detta i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Eller ring oss mellan klockan 07.30 och 08.00 på telefon 08-520 666 87. Vi har inte alltid möjlighet att svara i telefonen, då vi har lektioner. Tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen.

Utkikens blogg

»Utkikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktuppgifter Utkikens arbetslag

Namm

Klass/fritids

E-post

Sara Ersson

3B

sara.ersson@nynashamn.se

Sebastian Rosengren

4B

sebastian.rosengren@nynashamn.se

Anneli Söderström

5B

anneli.soderstrom@nynashamn.se

My Sontag

Fritids

my.sontag@nynashamn.se

Christel Djuphammar

Fritids

christel.djuphammar@nynashamn.se

Christer Borgström

Elevassistent

christer.borgstrom@nynashamn.se

Lillan Jonsson

Fritids/Elevassistent 

lillan.jonsson@nynashamn.se

 
Sidan granskad 2018-02-21
Sidansvarig: Andreas Bolt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp