Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Viaskolan
Viaskolan

Om Viaskolan

Skolan är organiserad i arbetslag F-2, 3-5, 6-7 och 8-9. Från arbetslagen finns representanter som ingår i skolans pedagogiska ledningsgrupp.

Viaskolan

Hur gör vi för att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga?

Det är en viktig uppgift för alla vuxna på skolan att se alla elever. Skolan har ett positivt klimat och gemenskapen är stor. En förutsättning för att elever ska trivas och känna sig trygga är att vi har ett gott samarbete med föräldrarna

På Viaskolan startar vi läsåren med en "Smart start-vecka" då vi arbetar mycket med  värdegrund och skolans regler. Om någon elev inte följer reglerna reagerar och agerar vuxna direkt enligt vår handlingsplan.
 
I varje arbetslag finns en ansvarig vuxen som har till uppgift se till att arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling hålls levande. I första hand är det ett förebyggande arbete och att komma med idéer om positiva aktiviteter. I de fall något negativt  händer finns de med i arbetet att utreda vad som hänt tillsammans med sina kollegor i arbetslaget.

Elevhälsogruppen träffas varje vecka för att stödja arbetslagen i deras elevvårdsarbete.

På skolan finns två aktiva elevråd ett för årskurs 1-5 och ett för årskurs 6-9.


Sidan granskad 2017-08-30
Sidansvarig: Andreas Bolt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp