Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Viaskolan
Viaskolan

Skolhälsovården

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra elevens hälsa och genom förebyggande insatser, följa elevernas hälsoutveckling och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog och psykolog. Skolhälsovården omfattas av samma sekretess som hälso
och sjukvården.

  

Viaskolans skolsköterska Susanne Hammarbäck arbetar på skolan måndag-torsdag kl. 8-16.00

  

  Arbetsuppgifter

  • Hälsobesök och hälsosamtal. I åk 1 tillsammans med förälder. I åk 2, åk 4 och åk 8.
  • Öppen mottagning. måndag-torsdag 11-12.
  • Genomföra vaccinationer. Åk 1 MPR, åk 5 flickor HPV, åk 8 DiTeki Booster.
  • Journalhantering och dokumentation.
  • Samverkan inom skola och externt.
  

 Skolläkarbesök bokas via skolsköterskan.

Sidan granskad 2018-02-19
Sidansvarig: Andreas Bolt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp