Lyssna på sidan Lyssna
Viaskolan
Viaskolan

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet på skolan utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Elevhälsans mål är att skapa en god lärandemiljö och en positiv lärsituation för eleverna.

Elevhälsan

Elevhälsoarbetet utgår ifrån alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Elevhälsans mål är att skapa en god lärandemiljö och en positiv lärsituation för eleverna.

Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att vi har fokus på de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling. Detta kännetecknas av att vi utgår från varje individs förutsättningar, att vi har höga förväntningar på varje individ och att vi har en optimistisk grundsyn: Vi är alltid på spaning efter den utveckling som skulle kunna bli möjlig, och vi är delaktiga i dess möjliggörande!

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet med en fungerande lärmiljö. Vi har olika metoder på skolan för att förstärka en god lärmiljö för både enskilda elever, grupper och klasser.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet är vårt tvärprofessionella team där medlemmarnas olika kompetenser bidrar till förståelse ur olika synvinklar av ett dilemma kring en elev. Teamet består av rektor, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare. Även skolläkaren kan bjudas in.

Sidan granskad 2019-09-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp