Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Vanstaskolan
Vanstaskolan

Vanstaskolans fritidshem år f-3

Visioner och mål.

På Vanstaskolans fritidshem strävar vi efter att skapa en verksamhet där barnen känner sig trygga, både i sig själva och i gruppen. Viktigt för oss att eleven förstår vikten av att ta ansvar, för sig själv för andra och våra saker och att vi följer de regler vi gemensamt har tagit fram.

Målet för vår verksamhet är att utveckla varje elevs individuella egenskaper och se till varje elevs enskilda behov. Vår verksamhet bygger på våra styrdokument, skollagen och Lpo 2011, Planen mot diskriminering och kränkande behandling, arbetsplanen, skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.

Vi är ett fritidshem med två avdelningar.

  • Eken där B-spåret är inskrivna, FB, 1B, 2B och 3B
  • Rönnen där A-spåret är inskrivna, FA, 1A, 2A och 3A
Vi som arbetar på fritidshemmet

Eken

Rönnen

08 520 735 29

08 520 735 28

Stora Eken

Stora Rönnen

Nicole Filbee

Johanna Lindqvist

Rayén Bard

Anna Sturesson Lindkvist

Rikard Stenquist

Linus Wahlström

Lilla Eken

Lilla Rönnen

Susanne Söderström

Angelina Engqvist

Linnea Lundstedt

Mattias Karlsson

Marta Szemfeld

Mia Dahlbäck


Safa Ragragui

 

Frukost och mellanmål

Frukost samt mellanmål serveras i skolans matsal. Vi går gemensamt till frukosten kl. 07.25. Mellanmålet serveras mellan kl 13.50 — 15.00. Vi går i olika grupper beroende på elevernas skolslut och aktiviteter.

Sammanslagning av avdelningar

Våra två avdelningar samarbetar regelbundet bland annat genom sammanslagningar varje dag 06.30-08.00 på Eken samt 16.30-18.00 då vi alla är på Rönnens avdelning.

Vid varje läsårsstart arbetar varje avdelning med att lära känna varandra och forma sin grupp. Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga och trivs på fritids.

Aktiviteter

Vårt aktivitetsschema består av bad, idrottshall, skogsutflykt, skapande verksamhet, likabehandlingsarbete och teater.

Bad

Erbjuds för åk. 1-3 en gång i veckan i olika åldersindelade grupper. Vi tycker att vattenvana och simträning är viktigt för eleverna att lära sig. Det sociala samspelet tränas också då vi går till simhallen på allmänhetens tid. Vårt regelbundna fritisbad har medfört att simkunskaper på Vanstaskolans fritidshem är mycket god.

Idrottshall

Vi har tillgång till idrottshallen en gång i veckan/ avdelning. Där har vi leken i fokus, eleverna får välja fri lek med idrottshallens alla olika redskap som de har till förfogande. Vi erbjuder även gemensamma lekar efter elevernas önskemål.

Skogen

Eken respektive Rönnen har utevistelse i skogen en gång i veckan. Fantasin är en viktig del av denna aktivitet då vi låter eleverna få stort utrymme till rörelse, naturupplevelse samt fri lek.

Skapande verksamhet

Här tränas finmotoriken i de lägre åldrarna vilket ger eleverna skaparglädje.

Likabehandlingsarbete

Alla avdelningar arbetar med likabehandling en timme i veckan. Vi arbetar efter ett verktyg i form av en hjulsnurra med tolv tårtbitar. Vi arbetar med en ny diskrimineringsgrund varje månad. 

Fria leken

En viktig del i elevernas fritids är den fria leken där man får praktiskt använda teoretiska kunskaper. Det ger eleverna tid till fantasi, språklig utveckling, sociala samspel och mycket glädje. För de yngre eleverna erbjuder vi inbjudande byggrum, en mysig dockvrå, samt stora fria ytor. De äldre eleverna har tillgång till material som är anpassad för deras intresse. Det finns utrymme för den fria leken varje dag.

Temaveckor

Vi har tillsammans återkommande tema veckor.

Hälsovecka

Den veckan har vi olika stationer som går i hälsans tecken. Vecka förläggs gemensamt med skolans hälsovecka.

Läsvecka

Även denna vecka har vi olika stationer.

Fritidshemmets dag

Varje år har hela landet en gemensam dag, tillägnad fritids, som infaller den andra tisdagen i maj. Vi på Vanstaskolan är tillsammans med Tallbacka fritidshem. Vi träffas och leker olika lekar.

Utvärdering

För att kvalitetssäkra vår verksamhet gör vi varje läsår en utvärdering tillsammans med föräldrar och elev via en enkät. Viktigt är att elever/föräldrarna får en helhetssyn på elevernas hela skoldag. Inför utvecklingssamtalen samarbetar därför skola och fritids. Fritidspersonalen deltar eller delger information till samtalet.

Sidan granskad 2018-01-25
Sidansvarig: Cathrine Andersson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp