Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Vanstaskolan
Vanstaskolan

Om Vanstaskolan

Ösmo rektorsområde har verksamhet  f-3, 4-9 samt särskola
år 1-10.

Hur arbetar vi för att alla våra barn/elever ska nå målen enligt läroplanen och kursplanen?
Vanstaskolan verkar för att alla elever ska vara och bli lärande, aktiva, kompetenta ansvarskännande individer och medborgare.

Personalen arbetar utifrån eleven och har dess kunskapsutveckling i centrum. Varje elevs förutsättningar tas tillvara och varje elev skall ha en möjlighet att utvecklas. Lärandet har en central plats i vår skola och varje elev har en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt diskuteras. Vi har höga förväntningar på elevernas förmåga och det är viktigt att de ser sina egna möjligheter genom att vi konkretiserar målen.

Hur gör vi för att alla våra barn/elever ska trivas och känna sig trygga?
Skolan har gemensamma trivselregler för att öka trivsel och trygghet för elever och personal. I klass F-9 arbetar man med social och emotionell träning som genom övningar utvecklar barnens sociala och emotionella förmågor. I klass 4-9 har skolan ett aktivt arbete och en vuxengrupp mot kränkande behandling som arbetar för ökad trygghet i skolan. Förutom detta har vi övervakningskameror som stöd för ökad trygghet. För att öka elevernas inflytande och delaktighet har klasserna klassråd med representanter från klass f-9 i elevråd. Genom detta kan vi öka förståelsen för den demokratiska processen och eleverna får ett ökat inflytande över sin skolsituation och möjlighet att påverka.

Vad utmärker Vanstaskolan?
Skolan har en kompetent (skicklig) och erfaren lärarkår. Den digitala kompetensen är en aktuell fråga och vi deltar i utvecklingen kring Dexter som är ett IT-stöd för kommunikation mellan lärare, elev och föräldrar.  Skolan betonar att läsningen har en stor betydelse för hur barnen skall lyckas och därför arbetar vi med läsutveckling. Vi har årligen en läsvecka som avslutas med ett öppet hus för elever i klass 6-9 där föräldrar och syskon har möjlighet att se barnens presentationer.  Hälsa är en annan viktig del i barnens vardag. Vi har årligen en friskvårdsvecka som bland annat innehåller hjärt-och lungräddnings-utbildning för eleverna och avslutas med en skoljogg.

Har ni frågor och funderingar för år f-3 kontakta skolans rektor Jenny Ögren.
Har ni frågor och funderingar för år 4-9 samt särskolan kontakta skolans rektor Magnus Prior.


Sidan granskad 2019-02-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp