Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Vanstaskolan
Vanstaskolan

Trygghetsteamet består av

Trygghetsteamet arbetar med följande:

  • Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.
  • Att ha ett pågående likabehandlingsarbete utifrån begreppen: Främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande.
  • Att ta emot händelserapporter och utreda kränkande behandling, trakasserier eller mobbning, samt agera för att se till att diskriminering och kränkningar upphör.
  • Att regelbundet kartlägga om det finns elever som är utsatta för diskriminering och kränkande behandling. Alla former av kränkningar anmäls av rektor till huvudmannen.

Alla elever ska ha någon vuxen på Vanstaskolan som de kan vända sig till om de eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.Elever och föräldrar ska ha möjlighet att vända sig till alla vuxna på skolan men i första hand mentor, därefter Trygghetsteamet och sedan Elevhälsoteamets medlemmar och skolledning.Skolan ser allvarligt på alla former av diskriminering och kränkningar och målet är att sådant inte ska förekomma i skolan.Alla vuxna är ansvariga för att uppmärksamma och ingripa vid diskriminering eller kränkande behandling.Skolan följer diskriminerings- och skollagens definition på vad som menas med diskriminering och kränkande behandling.

Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell.Att hålla skolans likabehandlingsplan aktuell. Att ha ett pågående likabehandlingsarbete utifrån begreppen: Främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande. Att ta emot händelserapporter och utreda kränkande behandling, trakasserier eller mobbning, samt agera för att se till att diskriminering och kränkningar upphör.

Att regelbundet kartlägga om det finns elever som är utsatta för diskriminering och kränkande behandling. Alla former av kränkningar anmäls av rektor till huvudmannen.Alla elever ska ha någon vuxen på Vanstaskolan som de kan vända sig till om de eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Elever och föräldrar ska ha möjlighet att vända sig till alla vuxna på skolan men i första hand mentor, därefter Trygghetsteamet och sedan Elevhälsoteamets medlemmar och skolledning. Skolan ser allvarligt på alla former av diskriminering och kränkningar och målet är att sådant inte ska förekomma i skolan. Alla vuxna är ansvariga för att uppmärksamma och ingripa vid diskriminering eller kränkande behandling. Skolan följer diskriminerings- och skollagens definition på vad som menas med diskriminering och kränkande behandling.

Sidan granskad 2018-05-16
Sidansvarig: Arne Bergström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp