Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolkurator

Skolans kurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp-och organisationsnivå.

Kuratorn jobbar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj. Kuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Kuratorn har tystnadsplikt men har som all övrig personal på skolan en anmälningsskyldighet. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att ett barn far illa så görs en anmälan till Socialförvaltningen. Kuratorn ingår också i skolans elevhälsoteam (EHT) tillsammans med rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare.

Skolkurator
Louise Ivarsson-Lööf
08-520 735 11.

Sidan granskad 2017-03-01
Sidansvarig: Cathrine Andersson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp