Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Vanstaskolan
Vanstaskolan

Föräldrar

Här har vi samlat information, du som förälder kan ha användning för. Se även undersidor och länkar.


Skolmaten i mobilen

Matsedeln finns på Nynäshamns hemsida och i Nynäsposten. Du kan även se skolmatsedeln i din smartphone med hjälp av appen "Skolmaten".

Ledighet för elev

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen. Frånvaro kan innebära att bedömningsunderlag för kunskapskrav/betygssättning kan påverkas.

Blankett för ledighetsansökan ska lämnas in även för kortare ledighet som del av skoldag.

Elevhälsan

Elevhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa genom förebyggande insatser, följa elevernas hälsoutveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Elevhälsan styrs av Socialstyrelsen riktlinjer, socialtjänstlagen, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsans medicinska insatser (skolsköterska och skolläkare) har stark sekretess.

Skolsköterska

Karin Hallberg Tel: 0852073508

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsogrupp EHG tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog och kurator

Skolläkare

Magnus Vikström

Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.

Elevhälsan för grundskola F-9

Hälsobesök i förskoleklass

Hälsobesök i förskoleklass görs tillsammans med föräldrar. I besöket ingår längd, vikt, rygg, hälso- och vaccinationsstatus. Hälsobesök hos skolläkare erbjuds samt vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund.

Hälsobesök årskurs 2

Här ingår längd, vikt, frågor om trivsel i skolan och kamrater.

Hälsobesök årskurs 4

Här ingår längd, vikt, rygg- och hälsostatus.

Årskurs 5

Vaccination mot papillomvirus.

Hälsobesök årskurs 8-9

Här ingår längd,vikt, rygg- och hälsostatus.

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Alla elever i grundskolans årskurs F - 3 får varje år utbildning i hjärt- och lungräddning.

Sidan granskad 2018-04-16
Sidansvarig: Arne Bergström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp