Lyssna på sidan Lyssna
Vanstaskolan
Vanstaskolan

Fritids

Fritidshemmen är för barn som är 6-13 år och varje skola har ett fritidshem. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling, fördjupar deras kunskaper och erfarenheter och ger en meningsfull fritid och social gemenskap.

Utbildningen tar hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna får möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och erbjuder eleverna en bra miljö.

Regler för fritidshemsplats

Barn till vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen ha kvar sin plats i fritidshem 10 timmar i veckan.

Här hittar du riktlinjerna och reglerna för kö och placering.PDF

Ansökan om fritidsplats

Ansökan om fritidsplats görs via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats.

Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp