Lyssna på sidan Lyssna
Vanstaskolan
Vanstaskolan

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum för föräldrar att engagera sig i skolans utveckling och verksamhet.

Rådet har inte någon beslutsrätt över skolans arbete, men eftersom rådet representerar samtliga föräldrar är det en viktig del i utvecklingen av skolan. Genom dialog och konstruktiva diskussioner finns möjlighet att påverka. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan som helhet, till exempel, undervisning, ekonomi, trivsel, föräldraengagemang, framtidsplanering, ordningsregler med mera. Skolpolitiker kan bjudas in till föräldrarådets möten.

Mötestid och innehåll

Föräldrarådens möten begränsas normalt till ungefär en och en halv timme på vardagskvällar. Mötet ska i första hand ägnas åt de anmälda punkter som finns med på dagordningen. Om tid finns kan övriga punkter tas upp.

Protokoll

Sekreteraren skriver protokoll inom två veckor och skickar det via mejl till rektor, som fungerar som justeringsman. Rektor ansvarar för spridning av protokollet via eleverna till föräldrarna.

Exempel på uppgifter för föräldrar är att:

  • stödja och ta initiativ till aktiviteter för eleverna
  • stödja elevråd, trivsel- och mobbingsförebyggande grupp samarbeta med skolledning och pedagoger
  • aktivt verka för en bättre yttre och inre skolmiljö
Sidan granskad 2019-04-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp