Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Svandamms­skolan
Svandamms­skolan

Årskurs 4-6

På Svandammsskolan samarbetar vi mellan klasser och över ämnen. Vi är en engagerad lärarkår och vi är överens om synen på kunskap. Därför är skillnaderna på vad vi gör i de olika arbetslagen inte så stor. Mattegömmor, labbrapporter och utelektioner är exempel på sådant som fortsätter i årskurs 4-6.

Vi är en liten skola där alla känner alla och där elever och vuxna känner trygghet med varandra. Klassblandade aktiviteter brukar vara mycket uppskattade bland eleverna. Terminerna inleds med en så kallad "smart start" där vi lägger fokus på värdegrund, studieteknik, kunskapsmål och kamratrelationer. Under dessa dagar får eleverna även chans att umgås med klass- och skolkamrater på ett varierat sätt genom olika aktiviteter. Temaarbeten, elevens val, friluftsdagar och vandringar är andra tillfällen då eleverna träffas i nya grupperingar.

Vi arbetar med formativ undervisning. Eleverna arbetar utifrån tydliga mål för lektionen, återkoppling på det samt vad eleven ska göra för att nå längre i sitt lärande.

Skolans elevråd med elever från förskoleklass till årskurs 6 arbetar tillsammans fram idéer och bidrar aktivt till utveckling av skolan.

Musik, bild, utomhuspedagogik och drama berikar verksamheten och kreativitet är ett ledord i vår undervisning.
I arbetslaget 4-6 drar vi nytta av varandras ämneskunskaper och utnyttjar varandras olika erfarenheter på ett sätt som kommer eleverna till godo. Det goda samarbetet och det faktum att all personal trivs och har roligt tillsammans gynnar eleverna och höjer resultaten.

Klassföreståndare i arbetslag 4-6

4A Anna Edvall

4B Joakim Vestberg

5A Bodil Sjöberg/Emma Sande

5B Lars Lenberg

6A Eva Ahl

6B Johanna Holm


Övrig personal: Specialpedagog Anna Lindbäck, slöjd trä och metall Björn Abramsson, slöjd textil Tove Järnemar, idrott Donnie Klang, musik Ingela Cronheim och bild Margareta Eriksson Abenius.

Sidan granskad 2018-03-05
Sidansvarig: Jennie Blomqvist

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp