Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Svandamms­skolan
Svandamms­skolan

Elevhälsan

På Svandammsskolan arbetar skolsköterska Helena Olin. Helena finns på Svandammsskolan måndagar och tisdagar. Magnus Vikström är skolläkare.

Elevhälsan i Nynäshamns kommun styrs av Socialstyrelsens riktlinjer, socialtjänstlagen, skollagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa genom förebyggande insatser, följa elevernas hälsoutveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Hälsobesök i förskoleklass tillsammans med förälder. I besöket ingår längd, vikt, rygg, hälsostatus och vaccinationsstatus. Besök hos skolläkare erbjuds samt vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund.

Hälsobesök i åk 2 ingår längd, vikt, trivsel i skolan, samt kamrater.

Hälsobesök i åk 4 ingår längd, vikt, rygg. Eleverna har besvarat en hälsoenkät som vi har ett samtal kring.

Åk 5 vaccination mot papillomvirus (HPV).

Alla elever i åk 1-6 får varje år utbildning i hjärt - och lungräddning.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog och kurator.

Elevhälsans medicinska insatser (skolsköterska och skolläkare) har stark sekretess.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar om ditt barn.

Svandammsskolans skolsköterska nås på 08-520 737 76.

Tid hos skolläkare Magnus Vikström bokas via skolsköterskan.

 

Sidan granskad 2018-01-11
Sidansvarig: Jennie Blomqvist

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp