Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Svandamms­skolan
Svandamms­skolan

Elever

Här hittar du som elev är elev på Svandammsskolan information som kan vara bra att känna till.

Trivselledarprogrammet

Jennie och Calle från fritidsavdelningen Hoppet leder tillsammans med elever från år 2-6 rastverksamheten. Ett schema visar veckans aktiviteter.

"Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Vi används av fler än 1350 skolor. Trivselprogrammet når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och utbildar årligen 70 000 elever till trivselledare.Svandammsskolan är medlem i Trivselledarprogrammet.
Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

  • Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning.
  • Trivselprogrammet involverar och engagerar i hög grad eleverna i arbetet.
  • Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.
  • Trivselledarelever från åk 3-9 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan.
  • Som Trivselskola är man med och tar del av Trivselprogrammets samlade erfarenhet som utvecklats sedan 2009, tillsammans med över 1350 skolor i Norden."

Elevens val

Inom Elevens val har eleverna möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Eleverna ska få välja mellan ett allsidigt urval av ämnen som Elevens val. Se blankett Elevens val nedan.

  
Sidan granskad 2018-05-21
Sidansvarig: Jennie Blomqvist

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp