Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sunnerby­skolan
Sunnerby­skolan

Skolledningen

Våra elever ska rustas för framtiden men det enda vi alldeles säkert vet om framtiden är att saker och ting förändras. Därför vill vi utveckla våra elever till lärande människor som kan, vill och vågar lära sig nya saker.

Våra ledord är Kunskap, Trygghet, Framtidstro – vi arbetar aktivt i vardagen med att alla ska känna att våra ledord är levande oavsett om en är elev eller personal.

Jag som rektor arbetar med två olika ledningsfunktioner, en operativ och en pedagogisk ledningsgrupp. Tillsammans med den administrativa chefen och skoladministratör får vi stödfunktionerna och uppdrag att fungera väl, alltifrån elevadministration till frågor från personal och föräldrar.

I den pedagogiska ledningsgruppen arbetar jag tillsammans med arbetslagsledare och förstelärare. Vi har något som vi kallar en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation som arbetsmodell. Dessa två strukturer möjliggör det vardagliga arbetet med arbetslag och pedagogisk elevhälsa samt utvecklingsarbete med kollegialt lärande och pedagogiska utvecklingsgrupper.

För oss betyder framgång att varje elev utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina unika förutsättningar. Framgången nås genom stimulerande undervisning, ett stadigt ledarskap i klassrummet, goda relationer, tydliga mål och krav, en kontinuerlig bedömning och återkoppling för utveckling av lärandet samt en trygg miljö där eleven upplever delaktighet och medinflytande. För att lyckas med detta strävar vi efter att själva tillsammans med vår personal vara lärande människor som kan, vill och vågar utveckla vår skola.

Välkommen hit!

Johnna Gilljam

Rektor Sunnerbyskolan

Sidan granskad 2017-08-07
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp