Nynäshamn - till startsidan
Sunnerbyskolan

Information kring Skolinspektionens besök på Sunnerbyskolan den 4-5 oktober.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som ansvarar för att skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet, följer lagar och direktiv. Målsättningen är att ge elever förutsättningar för en god utbildning i en trygg miljö.

Orsaken till att Skolinspektionen besöker oss är att de mottagit anmälningar som gör att de bedömer det lämpligt att genomföra ett besök. Syftet med den här typen av besök är att undersöka eventuella brister i verksamheten, och det görs cirka 400 verksamhetsbesök i Sverige per år. För vår del är fokus för besöket trygghet, studiero, vårt arbete mot kränkande behandling och vårt arbete med värdegrunden, och vi hoppas att resultatet ytterligare förbättrar vår utveckling inom dessa områden.

Under besöket kommer Skolinspektionen att intervjua rektor, lärare och elever. Eleverna väljs ut på förhand och kommer att få all relevant information i god tid innan besöket och intervjutillfället. Det är viktigt att poängtera att inga elever måste delta i dessa intervjuer, utan att de sker på frivillig basis. Om ni eller ert barn inte vill delta kan ni meddela det till skolans rektor, kontaktuppgifter finns längre ned i brevet. Skolinspektionen kommer också under sitt besök att delta vid vissa lektionstillfällen.

Om ni har några frågor kring Skolinspektionens besök är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning,

Johnna Wiik Gilljam
rektor Sunnerbyskolan
08-531 970 36
johnna.gilljam@nynashamn.se


Sidan granskad 2017-09-26
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS