Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sunnerbyskolan
Sunnerbyskolan

Ny skolorganisation i Sorunda inför hösten 2017

Inför skolstarten höstterminen 2017 pågår en omorganisation i Sorunda rektorsområde. Enligt ett arbetsförslag kommer Sunnerbyskolan att bli en mellan- och högstadieskola och
Kyrkskolan en lågstadieskola med förskoleklass.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under februari 2017
att flytta skolverksamheterna från Fagerviksskolan och Vika skola till
Sunnerbyskolan och Kyrkskolan. Förvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med rektor, berörd personal och fackliga organisationer att verkställa flytten.

Stabil organisation

Enligt arbetsförslaget kommer Sunnerbyskolan att bli en mellan- och högstadieskola (årskurs 4-9) och Kyrkskolan en lågstadieskola med förskoleklass (årskurs F-3). Syftet är att skapa en organisation med god
förutsägbarhet och ökad likvärdig utbildning för eleverna.

Förslaget syftar också till att skapa färre åldersblandade klasser, att minimera ensamarbete för lärare och att möjliggöra samarbete mellan lärare som arbetar med samma årskurser.

Passande lokaler

Lokalerna i Sunnerbyskolan är väl anpassade för högstadieverksamhet med ämnesklassrum som till exempel tekniksal, hemkunskapssal och NO-sal (för naturorienterande ämnen). Kyrkskolans lokaler passar yngre elever eftersom det finns närhet till matsal och idrottshall.

Förslaget möjliggör också utrymme för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i Sunnerbyskolans lokaler.

Nynäshamns kommun arbetar i dagsläget med en behovsanalys för att bygga en matsal i anslutning till Sunnerbyskolan.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2017-04-21
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp