Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Sunnerbyskolan
Sunnerbyskolan

Referat från öppet nämndmöte om skolans utveckling i Sorunda

Allmänheten var inbjuden till barn- och utbildningsnämndens möte den 24 november 2016 för att diskutera skolans utveckling i Sorunda. Fyra olika inriktningsförslag på skolorganisation i Sorunda rektorsområde diskuterades.

Patrik Isestad (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden öppnade kvällen. Han berättade om de tre tidigare medborgardialogerna som ägt rum där insamlade synpunkter och idéer kokats ned i fyra olika inriktningsförslag.

Barnen viktigast

– Det är viktigt att veta att ingenting är förutbestämt i den här frågan och att inget inriktningsförslag väger tyngre än det andra. Vad som väger tungt i vågskålen är våra barn. Vem styr undervisningen och hur ska barnen lyckas bra i framtiden, frågade han retoriskt.

Ilana Hart, skolchef vid barn- och utbildningsförvaltningen, var moderator för kvällen och presenterade de fyra olika inriktningsförslagen som förvaltningen utrett. I dagsläget finns fyra skolhus i Sorunda rektorsområde och ett av förslagen var att behålla alla fyra.

Det andra förslaget innebar tre skolhus och det tredje två skolhus i rektorsområdet. Det fjärde förslaget bestod av ett skolhus och att kommunen låter bygga ett nytt högstadium i Ösmo.

Politiker och allmänhet möttes

Politiker och besökare blandades i diskussionsgrupper och pratade om varje inriktningsförslag. Förslaget med två skolor väckte mest gehör hos samtliga diskussionsgrupper. Förslaget ansågs bäst kunna möta Sorundaområdets rekryteringsproblem bland lärare och på så sätt möta elevernas behov.

Att ha tre skolhus ansågs otillräckligt för att få en välfungerande skolverksamhet, likaså att behålla dagens fyra skolhus.

Deltagarna fann det svårt att komma fram till vilka två skolhus som i så fall bör behållas. Att behålla Sunnerbyskolan och Kyrkskolan nämndes som alternativ då de har kapacitet att ta emot alla elever i Sorunda. En sådan lösning kräver också att en skolmatsal byggs i Sunnerbyskolan, vilket skolan saknar i dag.

Förslag om ny högstadieskola

Förslaget att ha ett enda skolhus och bygga ny högstadieskola uppfattades bland grupperna som ett visionärt förslag. En ny högstadieskola skulle också syfta till att göra rektorsområdet mer attraktivt och locka nya elever då en femtedel av Sorundas ungdomar i dagsläget går i skola utanför kommunen.

Deltagarna resonerade dock att Sorundaskolornas problem behöver lösas inom en snar framtid och att förslaget skulle ta för lång tid att genomföra i praktiken.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas fatta beslut om skolorganisationen i Sorunda i början av 2017. Beslutet har skjutits upp på grund av att utredningsuppdraget har vidgats till att även beröra skolplaneringen i andra delar av kommunen.

Text: Ida Norrström

Sidan granskad 2018-04-16
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp