Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

EHT

Elevhälsoteamet (EHT) är vårt tvärprofessionella team där medlemmarnas olika kompetenser bidrar till förståelse ur olika synvinklar av ett dilemma kring en elev. Teamet består av rektor, skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och två specialpedagoger. Även skolläkaren kan bjudas in.

EHT:s uppdrag är att fungera som stöd för lärarna och arbetslagen. Teamets olika medlemmar arbetar också direkt med elever, enskilt och i grupp, med familjer och med lärare utifrån uppdrag från EHT. En gång i månaden träffas elevhälsoteamet tillsammans med mentorer för att arbeta med både enskilda ärenden men även hur vi får till trygghet och ett lärande i på gruppnivå.

Sunnerbyskolans elevhälsoteam:
· Rektor
· Skolsköterska
· Skolkurator
· Specialpedagoger
· Skolpsykolog
· Studie och yrkesvägledare

Här nedan för kommer du snart att kunna läsa om dem och hur de ser på våra värdeord: kunskap, trygghet och framtidstro.

Sidan granskad 2017-08-10
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp