Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Trygghet och studiero

Sunnerbyskolan har ett tydligt fokusområde detta läsår; trygghet och studiero med underrubriken Vi är varandras lärmiljö och vi vill varandra väl. Vi arbetar för att alla barn ska ha en optimal lärmiljö och känna sig motiverade till studier. Man går i skolan för att lära sig, för att lära sig behöver man vara trygg och ha lugn och ro.

Morgonpass

Morgonpassen är en del av Sunnerbyskolans arbetsmodell som vi kommer att fortsätta att arbeta med. Varje morgon träffas elever och mentorer i hemklassrum och går igenom veckan, dagen och förändringar. På passen finns också utrymme att fördjupa sig i något ämne eller ta igen något. Vi vill att alla elever är med på morgonpasset och använder tiden väl till sitt lärande. Ett intensivt arbete startas med Samtalsgrupper för att få med eleverna i arbetet med trygghet och studiero. I dessa samtal tillsammans med eleverna, lyfter vi frågor om hur vi är goda lärkamrater, hur vi får till en god lärmiljö där alla barn lär sig och känner sig trygga. Vi fortsätter också att arbeta med Lärsamtal som en del av årets fokusområde och elevernas läridentitet. Hur lär jag mig bäst, när fungerar det, hur ser en lärande situation ut när jag lyckas?Det är viktigt att eleverna upplever sin skolgång meningsfull och begriplig för att de ska känna sig motiverade.

Sidan granskad 2018-04-16
Sidansvarig: Leif Furstedt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp