Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Kyrkskolan
Kyrkskolan

Frågor och svar kring omorganisationen i Sorunda rektorsområde

Flera frågor dök upp under de föräldramöten som hölls på Sunnerbyskolan och Kyrkskolan 18 och 19 april.

När får barnen veta vilka klasser de ska gå i och vilka
lärare de får?

Just nu pågår en översyn om vi ska ha ett eller två rektorsområden i Sorunda.
Ärendet går upp i barn- och utbildningsnämnden 18 maj. Planen är att
klassindelning med respektive mentorer ska vara färdig innan sommarlovet.

Hur stora blir klasserna till hösten på Sunnerbyskolan?

Klasserna kommer att vara i storleksordningen 25-30 elever.

Hur många klasser blir det på Kyrkskolan?

Sju klasser plus förskoleklass. Totalt blir det 210-220 elever på skolan.

Kan de barn som börjar fyran och femman på Sunnerbyskolan
besöka sin nya skola innan sommarlovet börjar?

Ja, mer information kommer att komma.

De barn som inte byter skola, kan de få reda på vilka nya
klasskamrater de får?

Ja, så snart grupperna är klara.

Kommer klassernas nuvarande mentorer att följa med eleverna
när de flyttas till ny skola?

Hur organisationen kommer att se ut är under arbete och skolorna kommer att
informera fortlöpande.

När kommer fritidsverksamheten att vara öppen?

Från klockan 6.30 till 18.00.

Var stannar skolbussen vid Kyrkskolan?

Vid vändplanen.

Hur många barn kommer att gå på fritids på Kyrkskolan?

På Kyrkskolan går i dag 118 barn och till höstterminen flyttar 65 barn till
Kyrkskolan från Fagerviksskolan och Sunnerbyskolan.

Kommer eleverna att få plats i matsalen i Kyrkskolan?

Ja, de kommer att äta lunch enligt schema.

Är alla lärartjänster tillsatta med behöriga lärare?

Vi har tjänster utlysta i dagsläget och har fått flera ansökningar. Planen är
att alla tjänster ska vara tillsatta inför höstterminen 2017.

Hur gör ni klassindelningar?

De görs av pedagoger som bedömer individbehovet. Om det finns särskilda
önskemål går det bra att vårdnadshavare mejlar elevens nuvarande lärare.

Finns det en tidplan för matsalen i Sunnerbyskolan?

Det pågår ett utredningsuppdrag som ännu är i ett tidigt skede.

Kan vårdnadshavare vara med och tycka till om Sunnerbyskolans
nya matsal kommer att ha tillagningskök eller mottagningskök?

Utredningen ligger på tjänstemannanivå och kommunen kan göra en enkät eller
liknande för att inhämta vårdnadshavares synpunkter i frågan. Förvaltningen
kommer sedan att lägga fram förslag för politiskt beslut.

Finns det lokaler för fritidsgrupperna?

Fritids kommer att integreras med skolans lokaler. Läroplanen är tydlig med att
fritidsverksamheten ska arbeta kompensatoriskt mot skolan. Skolor i Nynäshamn har arbetat på det här sättet länge och det fungerar väldigt bra.

Sidan granskad 2017-11-21
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp