Nynäshamn - till startsidan
Kyrkskolan

Två skolor föreslås i Sorunda: Sunnerbyskolan och Kyrkskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer vid nästa nämndmöte den 23 februari att föreslå att nämnden beslutar att skolorganisationen i Sorunda förläggs till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan för att skapa en välfungerande verksamhet.

Förslaget innebär att elever som hör till Vika skola och Fagerviks skola flyttar till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan inför höstterminen 2017. Detta är ett förslag och rapporten som tagits fram är ett underlag till nämndens beslut, ännu är inget beslut taget.

Situationen i Sorunda rektorsområde har under hösten 2016 varit ansträngd för både elever och personal. Svårigheter att rekrytera lärare och hög arbetsbelastning har gjort frågan om en fungerande organisation angelägen att lösa.

Förvaltningen har därför gjort en genomlysning av situationen i rektorsområdet och även lagt fram förslag på hur man fortsatt bör arbeta för att skapa en välfungerande skolorganisation i linje med det uppdrag som kommunen har som huvudman och som lever upp till de krav som Skolinspektionen framhåller i sitt tidigare beslut.

Två skolor i rektorsområdet i stället för fyra skulle enligt förslaget skapa bättre arbetsmiljö för personal och elever. Som grund för förslaget finns också synpunkter som framkom under de medborgardialoger som ägde rum under hösten 2016.

Utredningen föreslår också att en matsal byggs vid Sunnerbyskolan. Kommunen har även mottagit förslag om vad Vika och Fagerviks skola skulle kunna användas till i stället för skolverksamhet och arbetar med att se över förslagen.

Sidan granskad 2018-01-02
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS