Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Kyrkskolan
Kyrkskolan

Om Kyrkskolan

En trygg skola med god anda och goda resultat - en skola man väljer.

Vad utmärker Kyrkskolan?

Kyrkskolan har en stimulerande utomhusmiljö och vi väljer att bedriva delar av den pedagogiska verksamheten utomhus.

Bakgrund

Kyrkskolan är belägen i natursköna Sorunda och skolan rymmer klasser från förskoleklass till årskurs 3.

Lokalerna är ändamålsenliga och vi har en stor och nyligen renoverad idrottshall samt en stor och fin skolgård med mycket utrymme för rörelse. Vi har en trivsam matsal och en hög andel utbildade lärare. Vi får ofta besök av bokbussen och promenerar också regelbundet till biblioteket i Sorunda.

Skolans värdegrund och kultur

Vi ser alla elevers möjligheter. Alla kan. Våra hörnstenar är vilja, ansvar, respekt och attityd.

Vi vet hur viktig arbetsmiljön är för välbefinnande och prestation och arbetar målinriktat för att främja trygghet och studiero.

Läs gärna mer om vår värdegrund och trygghetsregler under dokument.

Hur vi arbetar på Kyrkskolan

Den pedagogiska verksamheten vilar på vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och formativt arbetssätt och bedömning. Det betyder att vi arbetar systematiskt för ständig förbättring av undervisningen och att vi ser till elevens utveckling för att kunna skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

Skolan utvecklas medvetet och ständigt, och under 2018/19 är trygghet och studiero i speciellt fokus, bland annat genom vårt samarbete med Friends. I enkäter genomförda av Friends vårterminen 2019 var det en väldigt hög andel av eleverna som upplever att de har en vuxen att anförtro sig åt (85% jämfört med 65% i riket). 

Om skolkommunen Nynäshamn

Nynäshamns kommun baserar sin verksamhet på ledorden öppenhet, mod, engagemang och respektfullhet, vilket även speglar värdegrundsarbetet i kommunens skolor.

Vi vill erbjuda alla elever och all personal en trygg och stimulerande miljö som ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.

I skolkommunen Nynäshamn bedrivs evidensbaserad skolutveckling med fokus på kollegialt lärande och formativt arbetssätt och bedömning.

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp